Stacja Nauka – czy telefony powodują nowotwory?

Odpowiedź na to pytanie w audycji Stacja Nauka w Radio4:

https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2375581,Stacja-Nauka-1-pazdziernika-godz-1205
Bookmark the permalink.

Comments are closed.