Dydaktyka

Przedmioty obieralne:

  • Co nowego w dozymetrii? Opis: NDOZ
  • Promocja wyników badań naukowych. Komunikacja naukowa. Opis: PROMO
  • Programowanie w Visual Basic for Applications (VBA) Opis: VBA

Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej

Od siedmiu lat prowadzę zajęcia w LFiTJ dla studentów 3. roku Fizyki Technicznej (specjalności medyczna i komputerowa) i studentów 4. roku Nuclear Power Engineering z MEiL.

Instrukcje do ćwiczeń (Spektrometria promieniowania gamma, Pomiar stężenia radonu w powietrzu atmosferycznym, Badanie efektu Comptona, Spektrometria promieniowania alfa, Dosimetry of ionizing radiation) znajdują się na stronie Laboratorium.

Poniżej przydatne linki:

Periodic Table – świetne do pokazania łańcuchów rozpadu

The Lund/LBNL Nuclear Data Search – wyszukiwarka izotopów po liniach w widmie lub parametrach izotopu

Interacvtive Nuclide Chart – przeglądarka izotopów z Brookhaven

Dla zainteresowanych zastosowaniem symulacji Monte Carlo w fizyce medycznej polecam również:

The Geant4-DNA project Extending the Geant4 Monte Carlo simulation toolkit for radiobiology

A tu ciekawostki historyczne:

Praca doktorska Marii Skłodowskiej-Curie

Odpoczątku naszych doświadczeń uważaliśmy za rzecz właściwą udzielać próbek ciał
przez nas odkrytych i otrzymanych kilku fizykom, a przede wszystkim p. Becquerelo-
wi, któremu zawdzięczamy odkrycie promieni uranowych. W taki sposób ułatwialiśmy
innymbadanianadnowymiciałamipromieniotwórczymi.Wnastępstwiepierwszychna-
szych publikacji p. Giesel w Niemczech zaczął również przygotowywać te ciała i udzielił
ich próbek kilku uczonym niemieckim. Następnie przetwory te ukazały się w sprze-
daży we Francji i w Niemczech i sprawa, przybierając coraz to większe znaczenie, stała
się punktem wyjścia ruchu naukowego, tak że — zwłaszcza poza Francją — ukazały się
i ukazują nieustannie liczne komunikaty o ciałach radioaktywnych

Wykład noblowski Ireny i Fryderyka Joliot-Curie za odkrycie sztucznej promieniotwórczości

Comments are closed.