Szkolenia

Jeśli Ty (lub Twoja organizacja) jesteś zainteresowany rozwijaniem umiejętności miękkich (komunikacja interpersonalna, sztuka publicznych wystąpień, kreatywność, zarządzanie organizacją i motywacja…) z chęcią podzielę się swoim doświadczeniem.

Działając w Radzie Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej prowadziłem już w 2010r kilkudniowe, wyjazdowe szkolenia z zakresu komunikacji i zarządzania czasem, później uczestniczyłem przez chwilę w pracach grupy RKN Coach Team, prowadząc szkolenia dla członków kół naukowych m.in. na temat prowadzenia organizacji. Organizowałem również weekendowe szkolenia wyjazdowe Koła Naukowego Fizyków i Wydziałowej Rady Samorządu, na których wypracowywaliśmy model pracy organizacji oraz rozwijaliśmy umiejętności miękkie.

Sam również się szkoliłem, w ostatnim czasie brałem udział w poniższych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich:

4-24.11.2015 Projekt TransFormation.doc Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Trzytygodniowe szkolenie trenerskie w Ivey Business School w Kanadzie.
11.12.2014   Centrum Nauki Kopernik: szkolenie w ramach programu Rzecznicy Nauki
15.04.2014   Współpraca interdyscyplinarna. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
10.2012      Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA: szkolenie pedagogiczne
04.2012      CNK: Szkolenie Masterclass dla finalistów konkursu FameLab
04.2012      INTRA: „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z trudnym klientem”
03.2012      Biuro Karier PW: „Projektowanie i prowadzenie szkoleń”
10.2011      mediatorzy.pl: „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach – konflikt”
2010/2011    PAIP: „VIP: Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy”
12.2010      ODN Edukator: Kurs kierowników placówek wypoczynku (w 2006 – wychowawca)
03.2010      SANNORT: seminarium z pracy z gazami technicznymi (sprężonymi i skroplonymi)
02.2010      Biuro Karier PW: Warsztat „Naucz się skutecznie argumentować”
01.2010      Biuro Karier PW: „Warsztat kreatywnego myślenia”
01.2009      SSPW: Szkolenie Kół Naukowych, grupa „zarządzanie projektem”

Comments are closed.