Paproć.

Po raz pierwszy mi się zdarzyła taka działalność – i odbiór aż mnie onieśmielił! Napisałem wiersz z perspektywy nauczyciela siedzącego w komisji egzaminacyjnej… i dotarł do ponad 200 tys osób!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.