Stacja Nauka – SBN i IYPT

O projekcie Szkoła Bliżej Nauki i tym jak dzieci z podstawówki mierzą ilość promieniotwórczego gazu u siebie w domu oraz o Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków, którego finał odbył się w Polsce:

https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2342260,Stacja-Nauka-16-lipca-godz-1205