Szkolenie w Ivey Business School

Grupa 20 młodych naukowców wyjechała na trzy tygodnie listopada do szkoły biznesu na inny kontynent – cel: szkolić się z zakresu komercjalizacji, transferu technologii, rozwijać umiejętności miękkie i przejść szkolenie trenerskie. Była to część projektu obejmującego 500 osób – 100 na szkoleniach trenerskich i 400 na krótszych, dwutygodniowych. Więcej o projekcie TransFormation.doc można przeczytać na stronie MNiSW.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.