Czemu znachor jest lepszy od naukowca?

Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologów Symbioza zaprosiło mnie do wygłoszenia wykładu w ramach projektu „Feel the Flow” – i nawiązała się bardzo ciekawa dyskusja na temat współczesnego znachorstwa! Więcej informacji i materiały ze spotkania można znaleźć na profilu na FB.

17240264_1303949252991985_1428878121192251971_o

Bookmark the permalink.

Comments are closed.