Projekt Alpha – a fizyka medyczna!

Tym razem zdalnie, ale też konkretnie:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.